+90 216 510 59 11

Eğitim ihtiyacı Analizi
  Kurum çalışanlarına ait görev tanımları, yetkinlikleri, performans değerlendirme sonuçları, çalışan memnuniyeti anket sonuçları, müşteri memnuniyeti anket sonuçları, eğitim prosedürleri ve kayıtları ile çalışanların demografik bilgileri ve eğitim altyapıları doğrultusunda, pozisyon bazlı yetkinlikler objektif olarak gözlemlenerek veriler analiz edilmektedir. Yıllık olarak kişisel eğitim ihtiyaç analizleri, doldurulacak formlar ve analiz edilen veriler doğrultusunda ayrıntılı olarak hazırlanmaktadır.